Bartosz Kubik

Prezes Ekoen Sp. z o.o. założyciel i akcjonariusz Ekoenergetyka Polska S.A.