adw. dr Barbara Skardzińska

Członek Rady Programowej
Ekspert ds. prawa kosmicznego

Informacje

Barbara Skardzińska to adwokat i pierwszym w Polsce doktorem nauk prawnych ze specjalnością prawo kosmiczne. Naukowo związana z Uniwersytetem Warszawskim (Instytut Prawa Międzynarodowego, gdzie z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską o górnictwie kosmicznym). Studiowała i prowadziła badania w ponad dwudziestu ośrodkach naukowych, realizując liczne granty z zakresu ochrony środowiska kosmicznego, rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz użytkowania globalnych systemów satelitarnych i instrumentów wynoszenia.