Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynów Energii