Barbara Adamska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynów Energii

Barbara Adamska

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, członek Rady Programowej Sieci Energetyki Rozproszonej, ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu.

Założycielka i CEO firmy ADM Poland od 2013 roku świadczącej usługi doradcze na polskim rynku OZE.

Doradca w zakresie modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki w zakresie rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów elektroenergetycznych i cieplnych. Autorka strategii działania oraz rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii.

Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. Wg Energy Storage Report jedna z 40 najbardziej wpływowych kobiet w światowej branży magazynowania energii.

 

Barbara Adamska is an expert in distributed energy and energy storage and is the author of several dozen publications on photovoltaics, energy storage and distributed energy. Furthermore, she is the President of the Polish Energy Storage Association, member of the Coordinating Council for the Hydrogen Economy, member of the Program Council of the Distributed Energy Network and permanent expert of the Parliamentary Energy and Climate Group. Barbara Adamska founded ADM Poland in 2013 and leads the company as CEO in providing consulting services on the Polish RES market. She is the winner of the Industry Personality statuette at the International Renewable Energy Fair REenergy. According to Energy Storage Report she is one of the 40 most influential women in the global energy storage industry.