Anna Sejdak

Artystka, inżynier, przedsiębiorca, CEO Musicway, Cofity, Sei Records.