Anna Sobolak

Jaśmina Nowak

dr hab. prof. UWr Jacek Przygodzki

dr Leszek Bukowski

dr Karolina Pokorska

Mariusz Wawer

dr Rafał Trzaska

Marek Budzisz

dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz

dr Anna Zimny-Zając