[ 25 marca, 2021 by admin 0 Comments ]

dr Anna Zimny-Zając

Informacje

Redaktor Naczelna Medonet. Ukończyła biotechnologię (specjalność biotechnologia medyczna) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Doktorat obroniła na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR. Odbyła zagraniczne staże naukowe w Belgii na Ghent University oraz w Hiszpanii na Universitat Politècnica de València. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia oraz Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia. Współtwórczyni, przewodnicząca Rady Naukowej oraz autorka raportu Narodowego Testu Zdrowia Polaków. Laureatka konkursów: Kryształowe Pióra, Dziennikarz Medyczny Roku 2020 (I nagroda), Dziennikarz Medyczny Roku 2019: Ambasador Czystego Powietrza.

[ 11 sierpnia, 2020 by admin 0 Comments ]

prof. dr hab. Karol Kiczka

Informacje

Karol Kiczka (ur. w 1967 r. w Wieluniu), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAE) Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). Ukończone kierunki studiów: administracja oraz prawo. W okresie kształcenia zaangażowany w działalność Samorządu Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckiej Spółdzielni Pracy „ROBOT”. Zatrudniony na UWr od 01.10.1994; doktorat (1998); habilitacja (2007); tytuł profesora (2015). Specjalizacja: publiczne prawo gospodarcze, prawo administracyjne (więcej: www.prawo.uni.wroc.pl/user/12085). Kierownik indywidualnego projektu badawczego z NCN, współwykonawca projektu współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Opiekun kilkuset obronionych prac dyplomowanych (licencjackich, magisterskich). Wypromował pięciu doktorów nauk prawnych, promotor dziesięciu otwartych przewodów doktorskich, opiekun pięciu doktorantów. Recenzent w wielu postępowaniach (przewodach) doktorskich, habilitacyjnych oraz o tytuł naukowy profesora.

O doświadczeniu kandydata w pracy organizacyjnej na Uczelni (12 lat) świadczą m.in. pełnione funkcje: prodziekan WPAE (2008–2012), prorektor ds. nauczania UWr (2012–2016), dziekan WPAE (2016–2020), pełnomocnika Rektora UWr ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2020), przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej oraz członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Senackiej Komisji Nauczania, Senackiej Komisji Finansów oraz Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako prodziekan WPAE przewodził zespołowi, który wdrożył na WPAE USOS, jako pierwszym wydziale Uczelni. Kierował pracami Zespołu przygotowującego ankietę ewaluacji działalności naukowej WPAE za lata 2013–2016, w rezultacie której WPAE uzyskał kategorię A+ jako jeden z dwóch wydziałów UWr oraz trzech tego typu wydziałów w kraju. Podczas kadencji 2016–2020 m.in. utworzono dwa kierunki studiów prowadzonych w języku angielskim, zwiększono z poziomu 204 (2016) do 452 (2019) liczbę studentów na kierunkach anglojęzycznych. Prowadzonych jest obecnie 19 studiów podyplomowych, na których kształci się 560 osób (w 2016 odpowiednio było 12 studiów podyplomowych i 338 uczestników tych studiów).

Więcej o aktywności kandydata stanowią m.in. protokoły z posiedzeń gremiów, których był uczestnikiem w latach 2008–2020 oraz za okres 2016–2020 dokumentuje FB: www.facebook.com/wpaieuwr/

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe uzyskane poza UWr w okresie 28 lat to m.in.: pracownik administracji skarbowej (starszy komisarz skarbowy), radny gminny dwóch kadencji (w tym przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej), członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu; pełnomocnik ds. finansowo–prawnych przedsiębiorstwa prywatnego, prezes zarządu spółki akcyjnej (s. a.), główny księgowy s. a., członek rady nadzorczej s. a., radca prawny. Autor (współautor) ekspertyz prawniczych na rzecz organów (podmiotów) publicznych oraz przedsiębiorców.

[ 1 lipca, 2020 by admin 0 Comments ]

Roman Rewald

Informacje

Roman Rewald posiada wykształcenie prawnicze polskie i amerykańskie, jest adwokatem amerykańskim (Stan Michigan, USA), a w Polsce jest wpisany na listę prawników zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Po uzyskaniu uprawnień adwokackich w Stanach Zjednoczonych przez osiem lat praktykował prawo w Detroit. W 1991 roku wrócił do Polski, gdzie doradzał Bankowi Światowemu w zakresie zagadnień prawnych związanych z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce, a także Ministrowi Finansów w zakresie prywatyzacji systemu bankowego. Współpracę z warszawskim biurem kancelarii Weil, Gotshal & Manges rozpoczął w 1992 roku, a od 1999 roku jest partnerem kancelarii. Doradza w sprawach korporacyjnych oraz w kwestiach dotyczących energetyki i nieruchomości. Ma ponadto duże doświadczenie w zakresie zagranicznych spółek joint venture, transakcji nabycia nieruchomości, bankowości oraz transakcji fuzji i przejęć. Stoi na czele komitetu Pro Bono warszawskiego biura Weil.

Od lutego 2013 r. jest Prezesem Centrum Mediacji działającego przy Konfederacji Lewiatan. Jest także wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

W latach 2004-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce a obecnie jest członkiem Rady Dyrektorów tej instytucji. Regularnie prowadzi wykłady i wygłasza odczyty na konferencjach poświęconych problematyce inwestycji zagranicznych w Polsce.

W 2014 roku został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, jednym z najwyższych polskich państwowych odznaczeń cywilnych, za wybitne zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej w Polsce.

[ 30 czerwca, 2020 by admin 0 Comments ]

Zbigniew Ładziński

Informacje

Zbigniew Ładziński to Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Prowadzi prężnie rozwijające się rodzinne przedsiębiorstwo wytwarzające konstrukcje metalowe i zatrudnia w nim ponad stu pracowników. Poza działalnością biznesową udziela się w radzie miejskiej Jeleniej Góry, zasiadając w niej już od ponad dwudziestu lat. Jest jedynym radnym, który od lat w całości przekazuje swoją samorządową dietę na cele społeczne. W całym regionie znany z działalności charytatywnej.

[ 30 czerwca, 2020 by admin 0 Comments ]

Barbara Skardzińska

Informacje

Barbara Skardzińska to adwokat i pierwszym w Polsce doktorem nauk prawnych ze specjalnością prawo kosmiczne. Naukowo związana z Uniwersytetem Warszawskim (Instytut Prawa Międzynarodowego, gdzie z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską o górnictwie kosmicznym). Studiowała i prowadziła badania w ponad dwudziestu ośrodkach naukowych, realizując liczne granty z zakresu ochrony środowiska kosmicznego, rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz użytkowania globalnych systemów satelitarnych i instrumentów wynoszenia.

[ 17 czerwca, 2020 by admin 0 Comments ]

Michał Łuczak

Informacje

Michał Łuczak (ur.1977) od 1989 był obecny przy tworzeniu i rozwoju rodzinnej firmy motoryzacyjnej założonej przez św.p. Mirosława Wróbla. W 1992 roku firma uzyskała autoryzację Mercedes -Benz. W 2001 roku rozpoczął pracę, początkowo nadzorując budowę pierwszego oddziału firmy zlokalizowanego w Opolu, którego w 2003 roku został dyrektorem. Po 5 latach powrócił do Wrocławia obejmując stanowisko dyrektora finansowego i wiceprezesa. W 2010 roku, po nieplanowej sukcesji, objął stanowisko prezesa zarządu.

W przeciągu ostatniej dekady, firma dokonała 4 akwizycji na rynku dealerskim, zrealizowała 5 inwestycji w salony i serwisy. Przychody w tym czasie wzrosły ponad pięciokrotnie umiejscawiając firmę na 6 miejscu w branży, oraz na 446 pozycji w rankingu największych firm według listy TOP 2000 w 2019 roku.

Pozyskano także autoryzację marki Mazda, która początkowo działała w ramach spółki, a w 2017 została wyodrębniona jako niezależna spółka, funkcjonująca w ramach Grupy Wróbel.   

Firma była czterokrotnie nagradzana tytułem dealera roku Mercedes -Benz, lider wielu nagród rynku dealerskiego m.in: Najlepszej Dużej Grupy Dealerskiej, Marketingowe Wydarzenie Roku, Najlepsza Inicjatywa CSR. Michał Łuczak był także zaproszony na spotkanie 12 najlepszych dealerów z całego świata z prezesem Daimler A.G dr. Dieterem Zetsche, laureat nagrody Dolnośląski Gryf za „Sukcesję z Sukcesem”, Człowieka Roku branży dealerskiej. Wyróżniony statuetką Lidera Polskiego Biznesu przez BCC.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Informatyki i Zarządzania, studiował podyplomowo psychologię zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył kolejne trzy kierunki w ramach ICAN (Management/ Akademia Strategicznego Przywództwa/ Akademia Przywództwa Osobistego), aktualnie studiuje Strategiczne Zarządzenie w Kryzysie także na ICAN.

Społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dealerów w ramach Związku Dealerów Samochodów, organizacji skupiającej dealerów wszystkich marek samochodowych oraz od niedawna objął funkcje prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

 

[ 9 marca, 2020 by admin 0 Comments ]

Radosław Pyffel

Informacje

Kierownik studiów “Biznes chiński- jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźminskiego.

W przeszłości między innymi Alternate Director i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia RP (2016-2018), prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji.
Studiował (jako stypendysta MEN) na chińskich uczelniach wyższych m. in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University.

Włada językiem angielskim, chińskim, rosyjskim.

[ 9 października, 2012 by admin 0 Comments ]

Wojciech Wróbel

Informacje

Urodzony 26.06.1988 roku we Wrocławiu. Właściciel Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce. Dealer marki Mercedes – Benz oraz Mazda. Magister psychologii o specjalizacji Psychologia Zarządzania i Marketingu.

Ukończył z wyróżnieniem studia Master of Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Jest dożywotnim członkiem rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego, które jest wydawcą dwumiesięcznika New Eastern Europe sprzedawanego w 59 krajach świata. Jego firma znalazła się na liście 200 Największych Polskich Firm 2018 roku rankingu Wprost oraz Polskich Ambasadorów Biznesu za rok 2017.

Od 2019 pełni funkcje Konsula Honorowego Gruzji w Polsce. Od kilku lat bardzo mocno zaangażowany w działalność społeczną i filantropijną.

[ 9 marca, 2011 by admin 0 Comments ]

Jakub Paluch

Adwokat, wiceprzewodniczący Sekcji Sportów Elektronicznych przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Sekcji, która połączyła większość konkurencyjnych podmiotów w ramach jednego ryku. Pionier esportu w Polsce. Od 2000 r. zarządzał drużynami które kilkukrotnie zdobywały Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, tworzył ligi oraz turnieje. Odpowiadał za jeden z pierwszych na świecie związków profesjonalnych drużyn esportowych. Propagował esport na wielu wydarzeniach w Polsce jako prelegent oraz wykładowca. Doradzał przedstawicielom władzy ustawodawczej oraz wykonawczej.

Skończył prawo i złożył adwokacki egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Założyciel Kancelarii Adwokackiej Kadron. Przez blisko 12 lat na rynku Inteligentnych Technologii współtworzył wiele firm i projektów. Odpowiadał za komunikację pomiędzy pracownikami firm, akcje promocyjne i marketingowe, kontakt z grupami docelowymi produktów, negocjacje, sprzedaż, tworzył marki od podstaw. Odpowiada za działania kreatywne oraz strategie startupów. Projektuje modele biznesowe dla nowych pomysłów.

Ponad siedem lat aktywnie był trenerem biznesu. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji handlowych i negocjacjach pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Przygotowywał zespoły negocjacyjne. Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Akademi Wychowania Fizycznego w Katowicach.

[ 9 marca, 2010 by admin 0 Comments ]

Mariusz Król

Informacje

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na arenie międzynarodowej jako koordynator projektu i projektant. Jego historia z projektowaniem zaczęła się w niemieckim automotive, gdzie zdobył nieocenione doświadczenie z zakresu technologii, produkcji oraz projektowania zespołów mechanicznych. Kolejnym krokiem była praca w Dziale Badania i Rozwoju branży audio i audio automotive, która zakończyła się uzyskaniem patentu międzynarodowego dla firmy Bang&Olufsen. Praca w Duńskiej firmie nauczyła go abstrakcyjnego myślenia, zarządzania międzynarodowym teamem oraz zaszczepiła w nim technologię druku 3D.

Po zakończeniu studiów odbył 6 miesięczną praktykę w Polskiej firmie zajmującej się obróbką tworzyw sztucznych. Po zakończeniu stażu otworzył z ojcem firmę zajmującą się nowymi technologiami. Wolf Project Studio istnieje od marca 2014 roku . Od samego początku firma zajmowała się innowacyjnymi technologiami oraz projektowaniem rozwiązań i maszyn do technologii produkcyjnej. Obecnie Wolf posiada swoje osobne marki produktów. Wolfix – produkcja filamentów, Wolfino – drukarki 3D, Wolfer – urządzenia CNC oraz Wolf Project i Wolf Design odpowiedzialne za prototypowanie i projektowanie.

Największą dumą firmy jest niszowy druk wielkogabarytowy, w którym firma ma duże osiągnięcia – posiada swoje autorskie rozwiązania, które pozwalają osiągać nie tylko duże obiekty drukowane ale także optymalizować czas wydruku, przy zachowaniu wysokiej jakości.