dr Karolina Pokorska

Mariusz Wawer

dr Rafał Trzaska

gen. rez. dr Jarosław Stróżyk

dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz

dr Anna Zimny-Zając

Roman Rewald

Zbigniew Ładziński

Barbara Skardzińska

Michał Łuczak