dr hab. prof. UWr Jacek Przygodzki

[Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]

Leszek Bukowski

[Ekspert Al, Nature Language Processing]

dr Karolina Pokorska

[Coventry University]

Mariusz Wawer

[Head of Governmental Relations & Sustainability (ESG) - 3M]

dr Rafał Trzaska

[Platforma Przemysłu Przyszłości]

Marek Budzisz

[Historyk, ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu]

gen. rez. dr Jarosław Stróżyk

[Generał brygady Sił Zbrojnych RP w rezerwie, doktor nauk o bezpieczeństwie.]

dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz

[ Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego]

dr Anna Zimny-Zając

[Redaktor Naczelna Medonet]

Roman Rewald

[Prezes Centrum Mediacji, Konfederacja Lewiatan]

Barbara Skardzińska

[Ekspert ds. prawa kosmicznego]

Michał Łuczak

[Prezes Zarządu DIG]

Radosław Pyffel

[Akademia Leona Koźmińskiego]

Wojciech Wróbel

[Konsul Honorowy Gruzji]

Jakub Paluch

[Adwokat, wiceprzewodniczący Sekcji Sportów Elektronicznych przy KIGEiT]

Mariusz Król

[Wolf Group]

Marek Pasztetnik

[Prezes Zarządu ZIG]

Adam Zawada

[Wiceprezydent Wrocławia]

Dr hab n. med. Adam Maciejczyk

[Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego]

Dr Maciej Kawecki

[Dziekan WSB w Warszawie, Prezes Zarządu Instytutu Polska Przyszłość]

Stefan Kamiński

[Prezes Zarządu KIGEiT]

Krzysztof Domarecki

[Założyciel, Prezes Zarządu Selena FM S.A.]

Dr inż. Wojciech Myślecki

[Prof. Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego]

Prof. Piotr A. Wrzecioniarz

[Przewodniczący Rady Programowej Forum G2]