[ ]

Military Zone na Forum G2

Sytuacja geopolityczna spowodowała zmianę priorytetów oraz postrzegania roli przemysłu obronnego w Polsce, Europie oraz na całym świecie. Nagły wzrost zapotrzebowania na uzbrojenie oraz sprzęt dla wojska otworzył nowe możliwości dla przemysłu wytwórczego oraz technologicznego. 

 

Jak zatem zagwarantowa, e rodki przeznaczone na modernizację sił zbrojnych oraz programu mobilizacji gospodarki bdwykorzystane w sposób maksymalnie efektywny, zapewniajc tym samym bezpieczestwo kraju i rozwój przemysłu? Jak sektor prywatny w Polsce moe uzupełnikomponent Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a take jak przygotowagospodarkna czas ewentualnego konfliktu?

 

Odpowiedzi na te pytania zostaną omówione podczas specjalnej strefy G2 Military Zone, którązorganizujemy we współpracy z Krajową Izbą Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego.

 

W panelach dyskusyjnych oraz prelekcjach wezmudział przedstawiciele sił zbrojnych (min. Generał Waldemar Skrzypczak, Generał Jarosław Stróyk, Generał Radosław Kujawa), geopolitycy (min. Jacek Ba(osiak, Marek Budzisz, Krzysztof Wojczal) oraz przedstawiciele zarzdów firm i instytucji (min. WB Electronics, Rawlplug, Magnata Holding, Blachy Pruszyski, Rafako).